Surat Ali Imran Ayat 159 Terjemah Per Kata dan Isi Kandungan

  • Whatsapp
surat ali imran ayat 159 terjemah per kata

Surat Ali Imran ayat 159 adalah ayat yang mengajarkan bersikap lemah lembut, memaafkan dan musyawarah. Berikut ini terjemah per kata dan isi kandungannya.

Surat Ali Imran Ayat 159 dan Artinya

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Read More

(Fabimaa rohmatim minalloohi linta lahum. Walau kunta faddhon gholiighol qolbi lanfadldlu min haulik. Fa’fu ‘anhum wastaghfirlahum wa syaawirhum fil amr. Fa idzaa ‘azamta fatawakkal ‘alalloh. Innallooha yuhibbul mutawakkiliin)

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (QS. Ali Imran: 159)

Baca juga: Ayat Kursi

Terjemah Per Kata

Berikut ini terjemah per kata Surat Ali Imran ayat 159:

maka denganفَبِمَا
rahmatرَحْمَةٍ
dariمِنَ
Allahاللَّهِ
kamu lembutلِنْتَ
bagi merekaلَهُمْ  
dan sekiranyaوَلَوْ
kamu adalahكُنْتَ
bersikap kerasفَظًّا
kasarغَلِيظَ
hatiالْقَلْبِ
niscaya mereka menjauhkan diriلَانْفَضُّوا
dariمِنْ
sekelilingmuحَوْلِكَ
maka maafkanlahفَاعْفُ
dari merekaعَنْهُمْ
dan mohonkan ampunوَاسْتَغْفِرْ
bagi merekaلَهُمْ
dan musyawarahlah dengan merekaوَشَاوِرْهُمْ
dalamفِي
urusan ituالْأَمْرِ
maka apabilaفَإِذَا
kamu membulatkan tekadعَزَمْتَ
maka bertawakallahفَتَوَكَّلْ
kepadaعَلَى
Allahاللَّهِ
sesungguhnyaإِنَّ
Allahاللَّهَ
Dia menyukaiيُحِبُّ
orang-orang yang bertawakalالْمُتَوَكِّلِينَ

Baca juga: Surat Az Zumar Ayat 53 Terjemah Per Kata

Isi Kandungan Surat Ali Imran Ayat 159

Berikut ini isi kandungan surat Ali Imran Ayat 159 yang kami sarikan dari sejumlah tafsir. Yakni Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Al Munir, Fi Zilalil Quran, dan Tafsir Al Azhar. Isi kandungan ini juga telah dimuat di WebMuslimah dalam judul Isi Kandungan Surat Ali Imran Ayat 159.

1. Surat Ali Imran ayat 159 menjelaskan bahwa Rasulullah memiliki sifat lemah lembut dan sifat itu disebabkan oleh rahmat Allah.

2. Orang yang menginginkan lemah lembut ada padanya, ia harus memintanya kepada Allah dan berupaya mendapatkan rahmat-Nya sebab sifat itu datangnya dari rahmat Allah.

3. Kebalikan dari lemah lembut adalah kasar dan keras hati. Manusia akan menjauh dari orang yang suka berkata kasar dan hatinya keras.

4. Ayat ini juga menjelaskan Rasulullah memiliki akhlak yang agung, di antaranya adalah pemaaf, memohonkan ampunan, suka bermusyawarah dan tawakkal.

5. Allah memerintahkan hamba-Nya agar memaafkan orang lain dan mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Juga menjadikan musyawarah sebagai prinsip pengambilan keputusan dalam sistem pemerintahan.

6. Ketika musyawarah telah menghasilkan keputusan, maka harus dilaksanakan dengan dilandasi tawakkal kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala.

7. Orang-orang yang bertawakkal akan dicintai Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Demikian terjemah per kata dan isi kandungan Surat Ali Imran Ayat 159. Tafsir lebih lengkap bisa dibaca di artikel Surat Ali Imran Ayat 159. Wallahu a’lam bish shawab. [Muchlisin BK/Tarbiyah]