Beranda Al-Qur'an Surat Al Mujadalah Ayat 11 Terjemah Per Kata dan Isi Kandungan

Surat Al Mujadalah Ayat 11 Terjemah Per Kata dan Isi Kandungan

0
surat al mujadalah ayat 11 terjemah

Surat Al Mujadalah ayat 11 adalah ayat yang tentang pentingnya menuntut ilmu. Berikut ini terjemah per kata dan isi kandungannya.

Surat Al Mujadalah Ayat 11 dan Artinya

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

(Yaa ayyuhal ladziina aamanuu idzaa qiila lakum tafassahuu fil majaalisi fafsahuu yafsahillaahu lakum. Wa idzaa qiilan syuzuu fansyuzuu yarfa’illaahul ladziina aamanuu minkum wal ladziina uutul ‘ilma darojaat. Walloohu bimaa ta’maluuna khobiir)

Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: “Berlapang-lapanglah dalam majlis”, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al Mujadalah: 11)

Baca juga: Ayat Kursi

Terjemah Per Kata

Berikut ini terjemah per kata Surat Al Mujadalah ayat 11.

wahaiيَا أَيُّهَا
orang-orang yangالَّذِينَ
mereka berimanآمَنُوا
apabilaإِذَا
dikatakanقِيلَ
kepada kalianلَكُمْ
Berlapang-lapanglahتَفَسَّحُوا
di dalamفِي
majelisالْمَجَالِسِ
maka lapangkanlahفَافْسَحُوا
Melapangkanيَفْسَحِ
Allahاللَّهُ
kepada kalianلَكُمْ
 danوَ
apabilaإِذَا
dikatakanقِيلَ
bangunlah kalianانْشُزُوا
maka bangunlahفَانْشُزُوا
mengangkatيَرْفَعِ
Allahاللَّهُ
orang-orang yangالَّذِينَ
mereka berimanآمَنُوا
di antara kalianمِنْكُمْ
danوَ
orang-orang yangالَّذِينَ
mereka diberiأُوتُوا
ilmuالْعِلْمَ
beberapa derajatدَرَجَاتٍ
danوَ
Allahاللَّهُ
terhadap apaبِمَا
yang kalian kerjakanتَعْمَلُونَ
Maha mengetahui, Maha telitiخَبِيرٌ

Baca juga: Surat Al Hujurat Ayat 12 Terjemah Per Kata

Isi Kandungan Surat Al Mujadalah Ayat 11

Berikut ini isi kandungan surat Al Mujadalah Ayat 11 yang kami sarikan dari sejumlah tafsir. Yakni Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Al Munir, Fi Zilalil Quran, dan Tafsir Al Azhar. Isi kandungan ini juga telah dimuat di WebMuslimah dalam judul Isi Kandungan Surat Al Mujadalah Ayat 11.

1. Surat Al Mujadalah ayat 11 menjelaskan adab menghadiri majelis (khususnya majelis ilmu). Yakni berlapang-lapang dan memberikan kelapangan kepada orang lain agar bisa duduk di majlis itu.

2. Di antara adab menghadiri majelis Rasulullah adalah mentaati beliau, termasuk ketika beliau memerintahkan untuk berdiri atau pindah tempat duduk.

3. Pemimpin majelis boleh meminta seseorang untuk pindah guna memberikan tempat kepada orang yang dimuliakan.

4. Allah akan memberikan kelapangan untuk orang yang berlapang-lapang di majelis,.

5. Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat, baik di dunia maupun di akhirat.

6. Allah Maha Mengetahui setiap apa yang dikerjakan hamba-hambaNya juga mengetahui niat dan motivasi di balik perbuatan itu.

7. Allah memberikan balasan atas perbuatan seseorang berdasarkan niat dan motivasi perbuatan itu.

8. Ayat ini memotivasi orang-orang beriman untuk menuntut ilmu dan menjadi orang-orang yang berilmu.

Demikian terjemah per kata dan isi kandungan Surat Al Mujadalah Ayat 11. Tafsir lebih lengkap bisa dibaca di artikel Surat Al Mujadalah Ayat 11. Wallahu a’lam bish shawab. [Muchlisin BK/Tarbiyah]