Beranda Quran 004 An-Nisa Surat An Nisa Ayat 7: Arti per Kata dan Tafsir

Surat An Nisa Ayat 7: Arti per Kata dan Tafsir

0
an nisa ayat 7

Surat An Nisa Ayat 7 dan Artinya

لرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

< An Nisa ayat 6An Nisa ayat 8 >

Surat An Nisa Ayat 7 Arti per Kata

bagi laki-lakiلرِّجَالِ
bagianنَصِيبٌ
dari apaمِمَّا
(yang) ditinggalkanتَرَكَ
kedua orang tuaالْوَالِدَانِ
dan para kerabatوَالْأَقْرَبُونَ
dan bagi perempuanوَلِلنِّسَاءِ
bagianنَصِيبٌ
dari apaمِمَّا
(yang) ditinggalkanتَرَكَ
kedua orang tuaالْوَالِدَانِ
dan para kerabatوَالْأَقْرَبُونَ
baik yangمِمَّا
sedikitقَلَّ
darinyaمِنْهُ
atauأَوْ
banyakكَثُرَ
(sebagai) bagianنَصِيبًا
yang telah ditetapkanمَفْرُوضًا

Baca juga: Ayat Seribu Dinar

Tafsir Surat An Nisa Ayat 7

Berikut ini tafsir Surat An Nisa ayat 7 dari Tafsir Al-Muyassar karya Syekh ‘Aidh Al-Qarni. Lalu Tafsir Jalalain karya Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Terakhir, Tafsir Al-Wajiz karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili.

Tafsir Al-Muyassar

Anak laki-laki dan perempuan sama-sama berhak mendapatkan warisan yang ditinggalkan oleh orangtua dan kerabat mereka, baik jumlah warisan tersebut sedikit atau banyak. Bahkan, meskipun warisan tersebut hanya pantas bagi laki-laki-semisal seperangkat alat perang-atau hanya pantas bagi perempuan-semisal sebuah perhiasan dan sejenisnya.

Ketetapan ini merupakan penentangan terhadap budaya jahiliyah yang tidak memberikan hak waris kepada wanita dan hanya memberikan hak tersebut kepada anak laki-laki saja dengan alasan yang terucap seperti ini, “Bagaimana kami akan memberi warisan kepada orang yang tidak kuat dalam peperangan dan tidak bisa menyambut tamu?”

Demikianlah. Allah Subhanahu wa Ta’ala mendustakan dan menolak budaya mereka itu dengan tetap memberikan hak waris kepada anak perempuan dan menjadikan hak tersebut sebagai bagian yang pasti dan tetap, serta tidak boleh dizalimi dan diremehkan dalam kondisi apa pun.

Baca juga: Arti Perkata Surat Luqman Ayat 13-14

Tafsir Jalalain

(Bagi laki-laki) baik anak-anak maupun karib kerabat (ada bagian) atau hak (dari harta peninggalan ibu bapak dan karib kerabat) yang meninggal dunia.

(dan bagi wanita ada bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan karib kerabat, baik sedikit daripadanya) maksudnya dari harta itu (atau banyak) yang Allah jadikan (sebagai hak yang telah ditetapkan) artinya hak yang pasti yang harus diserahkan kepada mereka.

Baca juga: Surat Yunus Ayat 40-41 Arti Perkata

Tafsir Al-Wajiz

Bagi kerabat laki-laki baik kecil maupun besar itu memiliki bagian atau porsi warisan yang ditinggalkan orang-orang yang wafat.

Begitu juga kerabat perempuan baik yang kecil maupun besar bagaimanapun gendernya itu berhak menerima warisan dengan takaran baik sedikit maupun banyak. Allah menjadikan warisan itu sebagai hak yang melekat dan bagian tertentu.

Penduduk Jahiliyyah itu tidak memberi warisan kepada anak-anak perempuan, tidak pula anak-anak kecil laki-laki sampai mereka menyadarinya. Mereka hanya membagikan harta warisan hanya untuk para laki-laki saja. Lalu turunlah ayat ini.

Baca juga: Arti Doa Iftitah Perkata

Demikian arti perkata Surat An Nisa Ayat 7. Juga tafsirnya mulai dari Tafsir Al-Muyassar karya Syekh Aidh Al-Qarni, Tafsir Jalalain karya Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, serta Tafsir Al-Wajiz karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili.

< SebelumnyaSuratBerikutnya >
An Nisa ayat 6An-Nisa’An Nisa ayat 8

Exit mobile version