Beranda Quran 004 An-Nisa Surat An Nisa Ayat 6: Arti per Kata dan Tafsir

Surat An Nisa Ayat 6: Arti per Kata dan Tafsir

0
an nisa ayat 6

Surat An Nisa Ayat 6 dan Artinya

وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).

< An Nisa ayat 5An Nisa ayat 7 >

Surat An Nisa Ayat 6 Arti per Kata

dan ujilahوَابْتَلُوا
anak-anak yatim ituالْيَتَامَى
sehinggaحَتَّى
apabilaإِذَا
mereka sampaiبَلَغُوا
(umur) menikahالنِّكَاحَ
maka apabilaفَإِنْ
kalian menganggap (mengetahui)آَنَسْتُمْ
dari merekaمِنْهُمْ
kedewasaan (pandai mengelola harta)رُشْدًا
maka serahkanlahفَادْفَعُوا
kepada merekaإِلَيْهِمْ
harta merekaأَمْوَالَهُمْ
dan janganوَلَا
kalian memakannyaتَأْكُلُوهَا
melebihi batas (kewajaran)إِسْرَافًا
dan tergesa-gesa (menyerahkan harta)وَبِدَارًا
sebelumأَنْ
mereka besar (balig)يَكْبَرُوا
dan barangsiapaوَمَنْ
(wali) adalahكَانَ
kayaغَنِيًّا
maka hendaklah dia menjaga diriفَلْيَسْتَعْفِفْ
dan barangsiapaوَمَنْ
(wali) adalahكَانَ
fakirفَقِيرًا
maka dia boleh makanفَلْيَأْكُلْ
dengan cara yang baikبِالْمَعْرُوفِ
maka apabilaفَإِذَا
kalian menyerahkanدَفَعْتُمْ
kepada merekaإِلَيْهِمْ
harta merekaأَمْوَالَهُمْ
maka (datangkan) saksi-saksiفَأَشْهِدُوا
atas merekaعَلَيْهِمْ
dan cukupوَكَفَى
Allahبِاللَّهِ
(sebagai) pengawasحَسِيبًا

Baca juga: Ayat Kursi

Tafsir Surat An Nisa Ayat 6

Berikut ini tafsir Surat An Nisa ayat 6 dari Tafsir Al-Muyassar karya Syekh ‘Aidh Al-Qarni. Lalu Tafsir Jalalain karya Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Terakhir, Tafsir Al-Wajiz karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili.

Tafsir Al-Muyassar

Apabila anak-anak yatim tersebut telah menginjak usia dewasa, ujilah kematangan mereka. Kemudian, apabila kalian melihat mereka telah matang mampu mengatur harta dengan baik, dan bisa membelanjakan harta dengan tepat maka tidak ada masalah bagi kalian untuk segera menyerahkan harta- harta tersebut kepada mereka tanpa menundanya lagi.

Tidak diperbolehkan pula untuk memakan harta mereka dengan menggunakan tipu muslihat dan dengan cara bersegera memakan harta-harta mereka sebelum mereka dewasa. Ini, karena ada sebagian orang yang sengaja membelanjakan dan segera menghabiskan harta anak yatim yang dititipkan padanya sebelum mereka dewasa dan memintanya.

Apabila para pengurus anak yatim itu adalah orang yang kaya dan mampu hendaklah ia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Sebab, Allah Subhanahu wa Ta’ala telah memberinya anugerah hingga tak membutuhkan lagi harta anak yatim tersebut.

Adapun jika pengurus itu seseorang yang miskin maka ia dibolehkan mengambil sebagian dari harta anak yatim tersebut sekadarnya -cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya saja- dan tidak boleh lebih dari itu. Yakni, seperti layaknya upah yang diterima oleh seorang pekerja dari orang yang mempekerjakannya.

Kemudian, bila anak yatim tersebut telah menginjak usia dewasa dan pengurusnya akan menyerahkan harta anak yatim tersebut kepadanya, hendaklah ia mencari saksi dalam penyerahan itu agar tidak terjadi perselisihan dan pengingkaran setelah itu.

Dan cukuplah Allah sebagai penghitung dan pengawas atas segala amal perbuatan dan perilaku mereka. Dan Dia akan memperhitungkan semua perilaku tersebut dan kemudian memberinya balasan yang setimpal. Dan sesungguhnya Allah-lah yang paling berhak untuk ditakuti, disegani, dan ditaati.

Baca juga: Materi Tarbiyah

Tafsir Jalalain

(Dan hendaklah kamu uji anak-anak yatim itu) sebelum mereka balig yakni mengenai keagamaan dan tingkah laku mereka (hingga setelah mereka sampai umur untuk menikah) artinya telah mampu untuk itu dengan melihat keadaan dan usia; menurut Imam Syafii 15 tahun penuh.

(maka jika menurut pendapatmu) atau penglihatanmu (mereka telah cerdas) artinya pandai menjaga agama dan harta mereka (maka serahkanlah kepada mereka itu harta-harta mereka dan janganlah kamu memakannya) hai para wali (secara berlebih-lebihan) tanpa hak; ini menjadi hal (dan dengan tergesa-gesa) untuk membelanjakannya karena khawatir (mereka dewasa) hingga harta itu harus diserahkan kepada yang berhak.

(Dan barang siapa) di antara para wali (yang mampu, maka hendaklah ia menahan diri) dari mengambil dan memakan harta anak yatim itu (sedangkan siapa yang miskin, maka bolehlah ia memakan) harta itu (secara sepatutnya) artinya sekadar upah jerih payahnya.

(Kemudian apabila kamu menyerahkan kepada mereka) maksudnya kepada anak-anak yatim (harta mereka, maka hendaklah kamu persaksikan terhadap mereka) yakni bahwa mereka telah menerimanya dan tanggung jawabmu telah selesai. Maksudnya ialah siapa tahu kalau-kalau terjadi persengketaan nanti, maka kamu dapat mempergunakan para saksi itu.

Maka, perintah ini tujuannya ialah untuk memberi petunjuk (Dan cukuplah Allah) ba’ merupakan tambahan (sebagai pengawas) yang mengawasi perbuatan-perbuatan hamba-Nya dan memberi mereka ganjaran.

Ayat berikut ini diturunkan untuk menolak kebiasaan orang-orang jahiliah yang tidak mau memberi harta warisan kepada golongan wanita dan anak-anak.

Baca juga: At Taubah 105 Arti Perkata

Tafsir Al-Wajiz

Dan ujilah anak-anak yatim untuk mengatur harta mereka dengan baik sebelum dewasa. Maka, ketika mereka mencapai umur dewasa, dan mendapati mereka sudah dewasa, yaitu baik dalam mengatur harta, maka berilah harta mereka tanpa ditunda-tunda.

Dan janganlah tergesa-gesa menggunakannya sebelum mereka dewasa. Maka, bagi wali yang mampu sebaiknya tidak mengambil sedikitpun harta anak yatim. Dan bagi wali yang butuh maka sebaiknya dia memakannya dengan takaran sepatutnya.

Dan jika kalian membayar harta mereka setelah dewasa, maka bersaksilah bahwa mereka telah menerima harta tersebut dari kalian supaya mereka tidak mengingkari penerimaan harta tersebut. Cukuplah Allah sebagai penghisab dan pembalas amal perbuatan kalian.

Ayat ini turun untuk paman Tsabit bin Rifa’ah yang bertanya kepada Nabi tentang harta anak yatim (keponakannya) yang halal baginya, dan kapankah membayarnya?

Baca juga: Surat Al Falaq dan Artinya per Ayat

Demikian arti perkata Surat An Nisa Ayat 6. Juga tafsirnya mulai dari Tafsir Al-Muyassar karya Syekh Aidh Al-Qarni, Tafsir Jalalain karya Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, serta Tafsir Al-Wajiz karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili.

< SebelumnyaSuratBerikutnya >
An Nisa ayat 5An-Nisa’An Nisa ayat 7

Exit mobile version